Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

μην ζητάς από τους ανθρώπους παραπάνω από αυτά που μπορούν να δώσουν...
διότι ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν την υπέρβαση ΓΙΑ ΣΕΝΑ......